Informuojame, kad laikantis LR
Vyriausybės nurodymų nuo š.m.
gruodžio 16d. parduotuvė
Danės g.23 laikinai neveiks.
Prekių užsakymai bei kosultacijos
bus vykdomi
nuotoliniu būdu ir
pristatomi klientui darbo dienomis .
+370 612 06651,
+370 612 92212
e-paštu info@sveameks.lt